קריסטלים

שזירת קריסטלים איכותיים בחוטים מחורזים,

תואם את עקרונות הפאנג-שווי; שבירת קרני האור לקשתות – זהרורים.

מומלץ לתליה בכיוון שקיעה או זריחה

"מי ייתן ותנשב הרוח בלבבכם תמיד"