מרכבות

מוצר ייחודי שפותח בבית היוצר בתהליך של שנים,
תוך הקפדה על עקרונות וסודות המרכבה.
שמונת קדקודיה של המרכבה נפגשים בזווית מדויקת,
בחיתוך אלכסוני ולא בכדור, כמקובל אצל מיני יצרנים.
המרכבות נבנות מעץ ממוחזר ששימש ב-100 שנים האחרונות
כעוגב ב- י.מ.ק.א בירושלים.

המרכבה הינה סוד מסתורי מורכב בעל השפעה אנרגטית גבוהה.
המרכבה היא כלי לריפוי, טיהור והגנה על הגופים המנטאלי והרגשי.
היא מעודדת התפתחות רוחנית.
השילוב של הקריסטל עם המרכבה מחזק את תכונותיה וכוחה.
המרכבה מסמלת בין היתר את נקודת החיבור בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, נקודת חיבור המהווה מקור לאינסוף אנרגיה, יצירתיות ויכולות.

"מי ייתן ותנשב הרוח בלבבכם תמיד"