חוד על חול

 

חוד על חול

מוצר מקורי שיוצר בשנת 2005 ומאז התפתח.
המטוטלת נעה בתנועה קווית מעל הצלחת הנעה בתנועה מעגלית.
התנועה המשולבת של שני האלמנטים יוצרת ציורים מופלאים בחול; מנדלות, דימוי מצבים בטבע כגון: תנועת חרקים בחול, דיונות ברוח או בחוף הים ..
באופן אישי, המוצר מסמל עבורי את המפגש העדין הנוצר בין התנועה הגברית (קווית) לבין התנועה הנשית (מעגלית).
התנועה הקווית (החוד) והתנועה המעגלית(צלחת החול) – מאפשרות מפגש ללא התנגדות, המבטא בריאה חדשה אינסופית.

"מי יתן והרוח תנשב בלבבכם תמיד"